TestDaF-examen

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) är ett språktest i tyska som främmande språk, utvecklat av TestDaF-institutet i Hagen, Tyskland. Det är ett bra alternativ om man vill läsa på ett tyskt universitet eller om man behöver ett erkänt bevis på sina kunskaper i tyska. Man kan göra testet på ackrediterade testcenter i 80 länder världen över.

Vad är examen bra för?

Om man når minst nivå 4 på alla delproven på en TestDaF (se nedan för de olika nivåerna) är det tillräckligt för att söka in till ett tyskt universitet. Det är också bra att visa upp om man vill söka jobb i Tyskland, eller av någon annan anledning vill ha ett bevis på sina kunskaper i tyska.

Examensnivåer

Alla som gör en TestDaF gör samma test, men resultatet delas in i tre olika nivåer:

För att uppfylla språkkraven på tyska universitet bör du nå minst nivå 4 i alla delprov. Det är dock upp till universiteten själva att sätta sina antagningskrav, så på vissa universitet kan det räcka med nivå 3.

Examensinnehåll

En TestDaF består av fyra delprov:

Hela testet tar sammanlagt 3 timmar och 10 minuter. Testresultatet är giltigt resten av livet. Du kan göra om testet hur många gånger som helst om du inte är nöjd med resultatet. Då testet främst är avsett för personer som avser att studera på en högre nivå så har alla texter och delar av provet en fokus på akademisk och vetenskaplig tyska.

Betygsystem

Man får ett betyg för varje delprov: nivå 3, 4 eller 5. Om man inte når nivå 3 blir resultatet noll. Testresultatet skickas hem 6-8 veckor efter avslutat test.

Registrering och kostnad

Man registrerar sig genom att skicka in en anmälningsblankett till det testcenter man vill göra testet på. Kostnaden för att skriva examen varierar mellan olika testcenter, men ligger på runt 130 euro.

Examensdatum

Testet ges en gång varannan månad. Se www.testdaf.se för exakta datum. Våra språkskolor kan också hjälpa till att informera när och var du kan göra testet.

Förkunskaper och förberedelsekurser

För att få godkänt på testet bör du ha goda eller mycket goda kunskaper i tyska. Rekommendationen är cirka 700 undervisningstimmar, men det beror naturligtvis på hur mycket man tillgodogör sig på fritiden etc. Det är en klar fördel att gå en förberedande TestDaF-kurs innan du gör testet, främst för att vänja sig vid formatet den ges i, så att man inte stupar på att man inte förstår vad man förväntas göra. Du kan gå förberedelsekurser på våra språkskolor i Hamburg, Heidelberg, och Lindau. Hör med oss om du inte hittar en TestDaF-kurs på den skola du vill läsa.

Läs mer

På den officiella hemsidan för TestDaF kan du läsa mer om examen: www.testdaf.se (främst på tyska).

Alternativa examina i samma språk

TestDaF är inte den enda examen som testar kunskaper i tyska som främmande språk, utan det finns en mängd andra examina för olika nivåer. Två vanliga examina, som ges av Goetheinstitutet, är ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) och ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung). TestDaF är dock den examen som har flest examenstillfällen och som är mest på frammarsch i den tysktalande världen.

Vi försöker hålla dessa sidor uppdaterade men vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och inaktuella uppgifter som kan ha smugit sig in i examensguiden.

TestDaF-examen

EARLY BIRD-rabatt för 2021 - Läs mer här »