Uppdatering om det rådande läget i världen

Vi på Blueberry Språkresor försöker hålla oss och er så uppdaterade som möjligt om det rådande läget i världen. Den 17 juni 2020 gjorde UD en uppdatering i sin avrådan. Innan gällde avrådan för icke-nödvändiga resor till samtliga länder till och med den 15 juli.

Ändringen som gjordes den 17 juni innebär att UD kommer från och med den 30 juni att häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.

Den 29 juli gjorde UD ytterligare ändringar som innebar att avrådan hävs för bland annat Schweiz. Den 12 augusti hävdes avrådan för resor till Österrike. Nästa planerade datum för avrådan är 26 augusti.

För övriga länder inom EU, EES och Schengenområdet* samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 26 augusti 2020. (* Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien och Österrike.)

Länder utanför EU, EES och Schengen

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien, till och med den 31 augusti 2020 och detta beslut kvarstår.

UD kommer i god tid före dessa datum att återkomma med information om avrådan därefter kommer att förändras, förlängas eller hävas.

För mer information, klicka här

Blueberry följer UDs rekommendationer men det är såklart helt upp till dig att bestämma om du vill åka på din språkresa eller inte. Vår rekommendation är att du senarelägger din kurs så att du istället kan åka när situationen har lugnat sig. Du kommer, liksom alla andra, säkerligen ha behov av en utlandsresa när hela denna svåra och oroliga tid är över och vi ser fram emot att hjälpa dig då också. Hör av dig angående hur du vill göra så hjälper vi dig så gott vi kan.

Teamet på Blueberry Språkresor

Publicerat måndag 16 mars 2020. Nyheten är giltig till lördag 31 oktober 2020.

Nyheter » Uppdatering om det rådande läget i världen

EARLY BIRD-rabatt för 2021 - Läs mer här »