Stipendieguiden

Behöver du mer pengar för att finansiera dina utlandsstudier? Läser du på en studiemedelsberättigad utbildning (minst 3 veckor inom EU och minst 13 veckor i resten av världen) är det enklaste sättet att söka studiemedel från CSN. Ett annat alternativ kan vara att söka ett stipendium som finansierar hela eller delar av dina studiekostnader.

Det finns en hel del stipendier som du kan söka. Vi har inga möjligheter att aktivt hjälpa dig med stipendieansökan men här har vi sammanställt en stipendieguide med information om var du kan hitta stipendium samt hur du ansöker.

Vill du finansiera dina studier via stipendier gäller det att ligga i. Det krävs en del jobb för att leta rätt på de stipendier du kan söka och du bör skicka iväg ganska många ansökningar för att öka dina chanser. Börja på en gång med att hitta stipendier. När du har hittat några passande stipendier kan du läsa sidan stipendieansökan för att få tips om hur du skriver en framgångsrik stipendieansökan.

Blueberrys stipendium för språkresor

Blueberry delar en gång om året ut ett stipendium på 5 000 kr för studier eller arbete utomlands. Stipendiesumman kan fördelas mellan en eller flera stipendiater. Läs mer på sidan om Blueberrys stipendium.

**Pga COVID-19 krisens inverkan på ekonomin i dagsläget så kommer det inte att delas ut något stipendium i år men alla inkomna ansökningar ligger kvar till nästa års utdelning.

Hitta stipendier

Det finns massor med stipendier om man väl börjar leta. De flesta har dock speciella krav som du måste uppfylla för att vara behörig att söka. Leta efter stipendier för utlandsstudier och stipendier som passar in på din person (t.ex. födelseort, ålder, intressen etc.). Här nedan listar vi fyra olika sätt att hitta stipendier. Du bör använda dig av flera olika sätt att söka för att hitta så många tänkbara stipendier som möjligt. Då har du störst chans att lyckas.

Lokalt

De vanligaste stipendiegivarna är arbetsgivare, den kommun du bor i och skolor där du går eller har gått. Det kan därför löna sig att börja söka lokalt:

Din utländska skola och utlandsstudieförmedlare

Blueberry delar årligen ut ett stipendium på 5000 kr som du kan söka för våra utbildningar och arbetsprogram utomlands.

Bibliotek och tidningar

Det finns många olika stiftelser som delar ut stipendier för olika ändamål. De stora stipendiegivarna brukar annonsera i dagspressen så håll ögonen öppna. Information om erkända fonder och stipendiegivare finns också att tillgå i bokform. Gå till närmsta bibliotek och leta efter böcker som "Den stora fondboken" och "Fonder och stipendier i Sverige". Böckerna står vanligtvis placerade under Bf.

Internet

Vi lever i Internetåldern. På nätet kan du hitta massor med information om stipendier och stipendiegivare bara genom att söka i t.ex. Google. Här är ett par sidor som kan hjälpa dig komma igång med sökandet:

Göteborgs universitets stipendielänkar
En mycket utförlig länksamling som kan vara en bra startpunkt i ditt stipendiesökande.

Stipendielistan på Fackförbund.com
En gratis sökfunktion där du bland annat kan söka på olika ämnen.

Svenska Institutets stipendiedatabas
Här hittar du en mängd olika stipendier till olika länder. Tänk dock på att språkkurser inte räknas som studier på akademisk nivå vilket krävs för en del av stipendierna.

Stipendiekonsult

Tid är pengar. Om du kan avvara några hundralappar så kan du anlita en stipendierådgivare som tar fram en lista på det stipendier du kan söka. Här nedan finner du länkar till några olika stipendiekonsulter där du också hittar en del annan matnyttig stipendieinformation:

Skandinavisk stipendieinformation
De tar fram information om stipendier som passar dig. Sedan får du besked om hur många de har hittat och det är först då du behöver ta ställning till om du vill köpa materialet.

Globalgrant
Mot en månadsavgift får du själv söka i vad de hävdar är världens största internationella databas för stipendier.

Stipendieansökan

För att du ska få ett stipendium gäller det att du är noggrann med din ansökan. Här ger vi dig tips om vad du ska tänka på när du söker ett stipendium:

Innan du börjar skriva

Börja med att kontakta stipendiegivaren och kolla upp ordentligt vad som gäller för att ansöka till stipendiet. Är du behörig att ansöka? Vill de att du ska använda speciella ansökningsblanketter? Vad vill de att du ska bifoga med din ansökan? När är sista ansökningsdag och när delas stipendiet ut? Om du slarvar med den här punkten så är det stor risk att din ansökan bara är bortkastad tid.

En vanlig stipendieansökan bör omfatta ca en datorskriven A4-sida. På det bladet ska du ha med adress och telefonnummer samt givetvis din namnunderskrift längst ned. Var dock noga med att följa de anvisningar som stipendiegivaren ger.

Ansökans innehåll

Syftet med din ansökan är att övertyga läsaren om att just du ska få det stipendium du söker. Du måste därför sälja in dig själv, det du vill göra och ditt behov av ekonomiskt stöd. Var inte blyg att argumentera för din sak, men ljug inte. Om du blir utsedd som stipendiat kommer stipendiegivaren med stor sannolikhet att kontrollera dina uppgifter och då kan minsta lilla lögn göra att du går miste om stipendiet.

Inledningen är oerhört viktig. Här gäller det att du fångar läsarens intresse. Börja med att beskriva dig själv som person. Vad du heter? Hur gammal är du? Vad du har för intressen? Vad du har studerat och gjort hittills i ditt liv? Skriv kortfattat och lyft fram det som är av vikt för det stipendium du söker. Fortsätt sedan med att berätta om dina planer och drömmar. Vad vill du uppnå? Förklara för läsaren varför dina utlandsstudier (eller vad du nu söker stipendiet för) är en viktig pusselbit för att uppnå dina mål.

Slutligen måste du också motivera varför du behöver ekonomiskt stöd. Hur mycket kommer dina utlandsstudier att kosta och varför kan du inte finansiera dem på annat sätt?

Korrekturläsning

När du har skrivit klart bör du låta brevet ligga någon dag och sedan gå tillbaka och korrekturläsa det när du har fått lite distans. Att korrekturläsa handlar inte bara om att kontrollera stavning och meningsbyggnad. Minst lika viktigt är det att försöka hitta svagheter och fundera på hur ansökan kan förbättras. Är din text levande och gripande, eller rabblar du bara upp massa fakta? Har du svarat ordentligt på frågan varför just du behöver det här stipendiet?

Låt gärna någon annan korrekturläsa din ansökan också. Då ska det helst inte bara vara någon som du vet kommer att säga att "det var bra". Det är betydligt mer givande om någon kan ge dig konstruktiv kritik som kan hjälpa dig att förbättra din ansökan. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Sedan är det upp till dig att avgöra vilka ändringar du vill göra men det skadar aldrig att lyssna på någon annans åsikt.

Skicka in ansökan

Innan du skickar in din ansökan bör du kontrollera att:

För att sticka ut lite extra kan du använda ett färgglatt kuvert eller ett udda frimärke, överdriv dock inte. Du kan även skicka med foto på dig själv samt rekommendationsbrev från lämpliga personer även om det inte krävs.

Lycka till med din ansökan!

Blueberrys stipendium for språkskolor

**Pga COVID-19 krisens inverkan på ekonomin i dagsläget så kommer det inte att delas ut något stipendium i år men alla inkomna ansökningar ligger kvar till nästa års utdelning.

Blueberry delar vanligtvis årligen ut minst 5 000 kr i stipendium för deltagande i någon av våra språkskolor utomlands. Stipendiesumman kan fördelas mellan en eller flera olika stipendiater.

Vem kan söka?

Alla är välkomna att söka stipendiet oavsett ekonomisk bakgrund. Du behöver inte ha ansökt till något program när du skickar in stipendiansökan, men din ambition bör vara att påbörja dina studier under det närmsta året. Du kan även få stipendiet retroaktivt för en utbildning som du redan påbörjat, men i sådana fall måste vi ha fått din ansökan innan utbildningen startade. Observera att du bara kan få stipendiet till utbildningar som finns med i Blueberrys utbud av språkskolor. Du måste söka till utbildningen genom oss för att kunna utnyttja stipendiet. Vi kan hjälpa dig kostnadsfritt på de flesta skolorna.

Hur går ansökan till?

Skriv ett personligt brev på max 1 A4. I brevet berättar du om dig själv och motiverar varför du söker vårt stipendium. Alla är välkomna att söka, vi bedömer varje ansökan separat. I brevet ska du även uppge:

Ansökan skickas per post till:

Blueberry Språkresor AB
c/o Convendum Co-working Space

Vasagatan 16
111 20 Stockholm

Märk kuvertet med "Stipendium".

När är sista ansökningsdag?

Du är välkommen att söka 2020 års Blueberry-stipendium. Vi måste ha din ansökan senast den 19/4, 2020. Ansökningar som kommer in senare beaktas när stipendiaterna för år 2021 ska utses.

När och hur delas stipendiet ut?

Stipendiaterna utses av Blueberrys personal. Beslutet kan ej överklagas. Stipendiaterna kommer att kontaktas i mitten av maj då vi även publicerar informationen på vår webbplats.

Hur nyttjas stipendiet?

Du måste nyttja stipendiet till den kurs du angivit i ansökan. Kursen måste ingå i Blueberrys utbud och den ska starta senast i maj året efter du fått stipendiet. Stipendiebeloppet dras av på din faktura från Blueberry. Om stipendiesumman täcker hela avgiften för kurs och eventuellt boende behöver du således inte betala någonting.

Dela med dig av dina upplevelser

Som Blueberrystipendiat förväntas du dela med dig av dina upplevelser utomlands till andra som är intresserade av att resa på samma program. Det innebär att du får skriva en reseberättelse på ca en A4-sida med foton och vara referensperson för framtida studenter till samma skola.

Stipendieguiden

- Läs mer här »