Vår prisgaranti

Lägsta pris

Vi strävar efter att alltid ge dig bästa möjliga pris på våra språkkurser. Om du mot förmodan skulle hitta ett bättre pris på samma arrangemang hos någon annan svensk eller utländsk- arrangör så ger vi dig samma pris som hos arrangören minus 100 kr om du anmäler dig via Blueberry.

Garantin gäller för samma skola, kurs, boende, och startdatum då vi jobbar med skolor av hög kvalitet. Vi kan dock ofta matcha våra konkurrenters priser även när de jobbar med andra skolor, så kontakta oss gärna!

Blueberrys service var underbar. Man kände sig väl bemött och väl omhändertagen. Henrik Karlsson, 26 år, Alicante

Prisgarantin gäller det totala priset för en kurs, tänk på det när du jämför. En del konkurrenter har en massa extrakostnader vid sidan av som man inte ser vid första anblicken.

Prisgarantin måste åberopas i samband med anmälan. Prisuppgifterna ska vara publicerade i broschyr eller på en officiell webbsida och de ska vara lägre än Blueberrys slutpris efter rabatter. Garantin gäller endast aktuella priser. Vi matchar inte priser där valutakursen har gått upp mer än 3% sedan de sattes (då arrangören i dessa fall sannolikt kommer att ta ut ett valutatillägg).

Jag fick känslan att man kunde ringa er och fråga om vad som helst och få svar direkt. Helena Carlsson, 23 år, Auckland

Vi försöker ge dig så förmånliga priser som möjligt. Genom våra förmånliga avtal kan vi ofta ge dig samma eller lägre priser än skolorna själva! De flesta av våra språkkurser ger också rätt till studiemedel från CSN. Läs mer om våra priser bland våra vanliga frågor.

Vi är partneragent till IALC och medlemmar i ALTO, världsomspännande intresseorganisationer för ungdomsresor, språkresebyråer och språkskolor. Våra skolor är godkända av internationella kvalitetsorganisationer.

Vi ser fram emot att göra din språkresa till ett minne för livet!

Book now!

Vår prisgaranti

- Läs mer här »