Bokningsvillkor från 2020-03-18

Nedanstående villkor gäller våra språkkurser utomlands samt arbetsprogram där en förberedande språkkurs ingår.

Bokning och anmälningsavgift

Du kan boka dig genom att skicka in anmälningsblanketten via Internet eller genom att ringa till vårt kontor på 08-40888498. Anmälan är bindande och aktiveras när du betalar in anmälningsavgiften till vårt bankgiro 5160-3934 eller Swish 123 232 57 51. Glöm inte att skriva namn och kursort vid betalning av anmälningsavgiften.

Anmälningsavgift och totalpris

Anmälningsavgiften på våra språkresor är 750 kr. Anmälningsavgiften fungerar som en delbetalning, den är inkluderad i kurspriserna och dras av från din slutfaktura. Så om din kurs kostar 10000 kr så återstår bara 9250 kr att betala efter att anmälningsavgiften är betald. På kurser över 7 veckor som bokas mindre än 31 dagar före kursstart är anmälningsavgiften 2100 kr, i exemplet ovan skulle då 7900 kr återstå att betala efter betald anmälningsavgift. Om du jämför priser med andra arrangörer bör du tänka på om anmälningsavgiften är inkluderad som hos oss eller om den tillkommer ovanpå kurspriset.

Slutbetalning

Efter att du fått bekräftelse från Blueberry så gör du slutbetalningen senast en månad före kursstart till vårt bankgiro 5160-3934 eller via Swish 123 232 57 51. Om betalningen inte kommer oss tillhanda i tid förbehåller vi oss rätten att ta ut en förseningsavgift på 250 kr samt 12% årlig ränta på fakturabeloppet. Kontakta oss om du söker studiemedel och får det sent så kan du få ett senarelagt betaldatum. Då får du skicka en kopia av CSNs utbetalningsplan till oss. Om du är beroende av studiemedel för att betala din kursavgift ber vi dig göra en delbetalning på 1350 kr 30 dagar före kursstart. Dessa 1350 kr är en del av ditt totala kurspris och dras således av från kommande slutbetalning. Din kursavgift måste alltid vara betald innan kursen kan påbörjas.

På långa kurser där CSN delar upp dina låneutbetalningar kan du även få dela upp betalningen till oss mot en avgift på 395 kr. Ett fåtal skolor tar ut en högre uppdelningsavgift vid uppdelad betalning (såsom KAI Japanese Language School). I de fall detta förekommer specificeras skolans högre uppdelningsavgift vid prisinformationen för kursen på berörd skola. Vid avbokning förbehåller vi oss rätten att kräva in ej inbetalda kostnader för kurs och inkvartering i enlighet med våra avbeställningsvillkor nedan.

Sen anmälan

Vi tar emot även sena bokningar utan extraavgift och gör vårt bästa för att uppfylla dina önskemål. Vi måste dock erhålla betalning för kurs och boende innan kursstart så om du är beroende av CSN för att betala rekommenderar vi att du anmäler dig åtminstone ett par månader innan kursstart.

Studenter under 18 år

För studenter under 18 år behöver Blueberry ett underskrivet intyg där en förmyndare godkänner att studenten åker på språkresa. Detta formulär kommer att skickas ut till studenten när anmälan är inskickad och ska skickas tillbaka till Blueberry i samband med betalning av anmälningsavgift. Vissa skolor har även de egna intyg de vill att förmyndare till minderåriga ska fylla i utöver Blueberrys intyg för minderåriga.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att du tar ett avbeställningsskydd för din kurs. Det kostar 500 kr och betalas vid bokningen. Avbeställningsskyddet gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall inom familjen (maka/make, sambo, föräldrar, barn, syskon). Om du behöver avboka av dessa skäl så återbetalas alla kurs- och inkvarteringsavgifter som betalats till Blueberry med undantag för själva avbeställningsskyddet på 500 kr.

Avbeställning ska göras skriftligen till vårt kontor senast sista helgfria vardag innan du flyttar in i boendet bokat genom Blueberry eller innan kursstart (det som kommer först). Avbeställningen ska styrkas med läkarintyg baserat på ett personligt läkarbesök som utförts innan inflyttning/kursstart. Avbeställningsskyddet täcker inte sjukdomar och andra hälsoproblem som du hade redan vid bokningstillfället. Visumkostnader omfattas inte av vårt avbeställningsskydd. Har du bokat flera kurser måste du boka ett separat avbeställningsskydd för varje kurs. Avbeställningsskydd som inte aktiverats enligt ovan går alltid förlorat vid avbokning.

Ändring - ombokning och avbruten kurs

Ändringar av bokad kurs eller inkvartering som görs mer än 30 dagar före kursstart debiteras en ombokningsavgift på 250 kr. Vid ändringar gjorda före kursstart men senare än 31 dagar före kursstart debiteras en ombokningsavgift på 350 kr samt eventuell ombokningskostnad från skolan. Byte av skola innan kursstart räknas som avbeställning/nybokning.

En ombokning mindre än 31 dagar innan kursstart klassas som en indirekt avbokning. Förutom skolans eventuella ombokningskostnader så har du också dragit på dig en avbokningskostnad från oss. Denna kostnad efterskänker vi om du fullföljer den ombokade kursen. Om du dock väljer att avboka även den ombokade kursen så kommer vi att ta ut avbokningskostnaden för ordinarie kursstart plus eventuella avbokningskostnader för den nya avbokningen enligt nedan.

Ändringar/ombokningar gjorda efter kursstart debiteras enligt skolans villkor plus en ombokningsavgift på 350 kr. Vi rekommenderar att du tecknar en försäkring som täcker dina kostnader om något skulle hända efter kursstart (se punkten försäkring nedan). Om din kurs avbryts i förväg på grund av att du brutit mot lokala lagar eller skolans regler så har du inte rätt till någon återbetalning för återstående kurs, boende eller andra kostnader i samband med resan.

Vid förkortning av kurs undersöker vi möjligheten för eventuell återbetalning och skolans villkor gäller. Blueberry tar ingen avgift för förkortning av kurs men du är inte garanterad återbetalning.

Avbeställning

Avbeställning ska ske skriftligen till vårt kontor per e-mail eller post. Du ansvarar för att avbeställningen kommit fram till oss så om du ej får en bekräftelse av oss så kontakta oss för att säkerställa att avbokningen kommit fram. Om kunden bokat många kurser i kombination så räknas de som en bokning. Avbeställningsreglerna gäller då avbokningar före den första kursen.

Till avbokningskostnaderna ovan tillkommer också eventuella kostnader för antagningsavgift (finns endast på ett fåtal skolor), visumavgift, depositioner, transfer och flyg bokat via Blueberry. Kostnaden för avbeställningsskyddet på 500 kr går alltid förlorad vid avbokningar som inte täcks av avbeställningsskyddet (se ovan). Alla avbeställningar som inte täcks av eventuellt avbeställningsskydd regleras av ovanstående regler, oavsett avbokningsorsak. Om du avbokar med avsikt att anmäla dig igen senare kan vi dock ibland ge dig en rabatt om du bokar igen.

Om du har ansökt om CSN och väljer att avboka dina studier kommer vi enligt våra rutiner att meddela CSN att du har avbokat din kurs. Glöm dock inte att det är din skyldighet att själv avbryta din CSN ansökan.

Ansökningshandlingar

Genom att godkänna våra villkor godkänner du också att alla ansökningshandlingar (betyg etc) som du skickar till oss är äkta. Att skicka förfalskade ansökningshandlingar är ett brott som kan anmälas till polis eller andra myndigheter. Vi återbetalar ingenting om du avbokar/blir avbokad pga förfalskade ansökningshandlingar.

Försäkring och sjukdom

Du förbinder dig att ha en försäkring som täcker oförutsedda kostnader under din språkresa. Blueberry kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att du inte har tecknat en fullgod försäkring. Ett bra alternativ är Blueberrys språkreseförsäkring som saknar självrisk och är speciellt framtagen för språkkursvistelser. Förutom sjukvård täcker den bl.a. sjuktransporter, egendom, ansvarsskydd och utbildningskostnader om du måste avbryta din kurs på grund av sjukdom. Tänk på att hemförsäkringar bara gäller i 45 dagar utomlands, de täcker inte studier och ger dig ofta ett bristfälligt försäkringsskydd.

Observera att försäkringen inte ingår i våra priser. Vill du teckna en försäkring så måste du meddela oss det skriftligt och betala in försäkringspremien. Vi skickar dig ett försäkringsbrev när din försäkring är utfärdad. Försäkringen måste tecknas innan kursstart. Kontakta oss snarast om du inte har fått något försäkringsbrev när din kurs startar så att det inte har skett något missförstånd.

Om du har någon latent sjukdom så brukar försäkringsbolagen kräva att man ska skaffa ett läkarintyg på att det är ok att åka för att försäkringen ska gälla fullt ut. Du måste också informera oss om du har någon sjukdom eller annat som kan påverka ditt boende eller din prestation på lektionerna. På så sätt kan vi informera språkskolan och hjälpa dig att hitta rätt skola. Många utländska skolor kan inte erbjuda extra stöd för t.ex. dyslexi och det är språkskolan som avgör om de anser sig kunna ta emot en elev eller inte. Om det inte fungerar med ditt förstahandsval så brukar vi dock kunna erbjuda utbildning på en annan skola istället.

Sjukdom, missbruk och andra problem utanför skolan är inget som Blueberry kan hjälpa dig med. Däremot kan sådana problem ofta täckas av en utlandsstudieförsäkring så se till att vara försäkrad och kontakta försäkringsbolaget vid behov. Kontakta dem så snart som möjligt och ring hellre en gång för mycket än en gång för lite. Läs mer på vår sida med tips för dig som har Blueberrys försäkringar.

Resa och visum

För alla ungdomskurser samt vuxenkurser utanför Europa kan Blueberry hjälpa till med att boka flyg. Om det är många studenter som börjar samma dag försöker Blueberry att boka alla studenter på samma flyg. Blueberry rekommenderar att du aldrig bokar ditt flyg innan du har fått bekräftelsebrev från oss som bekräftar att du är antagen till skolan. Blueberry kan inte hållas ansvarigt för flygkostnader för flyg som inte har bokats genom oss. Anmäl dig till oss i god tid så kan du boka din resa i lugn och ro.

Du ansvarar själv för att skaffa det visum som krävs för dina utlandsstudier. Vi fritar oss från ansvar för eventuella problem och merkostnader som kan uppstå i visumhanteringen. Anmäl dig i god tid för att slippa stress och problem kring visumansökan.

Delbetalning för visumunderlag

För vissa länder kräver skolorna du har gjort en delbetalning för att kunna få ut ditt visumunderlag. Summan beror på vilket land det gäller och delbetalningen dras av från slutfakturan. Om du exempelvis har en faktura på 15 000 kr och har betalat in en delbetalning på 5000 kr för att få ditt visumunderlag så har du bara 10 000 kr kvar att betala 30 dagar innan kursen börjar. Vi rekommenderar att du gör delbetalningen så fort du har fått kursbekräftelsen från oss för att du själv ska slippa stressa med visumansökan.

Närvaro

Språkskolorna för närvaro på sina elever och du måste följa skolans egna regler för detta. CSN kräver att du följer språkkursens kursplan och att kursen avslutas med ett godkänt kunskapsprov. Om du studerar på studentvisum så är det extra viktigt att du har bra närvaro i skolan. Har du för låg närvaro så kan ditt visum dras in och du kan bli avstängd av skolan då ett studentvisum bygger på att du befinner dig i landet för att studera.

Studerar du i Japan med avsikt att läsa vidare på ett japanskt universitet så bör du ha minst 90% närvaro på ev förberedande språkkurs då universiteten där ofta tittar på vad man har haft för närvaro vid tidigare studier.

Det går inte att få ersättning för utebliven undervisning och andra problem orsakade av att eleven har dålig närvaro. Om du blir sjuk så måste du meddela språkskolan att du är frånvarande på grund av sjukdom och vid längre sjukdom kontakta ditt försäkringsbolag. Om du studerar med studiemedel från CSN och blir sjuk är det även din skyldighet att anmäla din sjukfrånvaro till CSN snarast.

Inkvartering

Du väljer själv om du vill boka boende på egen hand eller genom Blueberry. Om du bokar boende på egen hand så är det viktigt att du inte betalar en massa pengar i förskott innan du har fått en nyckel och vet att den passar i lägenheten. Läs igenom kontraktet noga innan du skriver på det. Blueberry kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för boende och andra kostnader som inte bokats genom Blueberry.

Om du bokar boende genom Blueberry kommer vi att förmedla alla dina boendeönskemål till skolan. De kommer sedan göra sitt bästa för att uppfylla rimliga önskemål utifrån vad som finns tillgängligt. Ju tidigare du anmäler dig ju större chans har du att få dina önskemål beviljade. Vi får vanligtvis slutgiltigt besked om ditt boende först ca 2 veckor innan kursstart och vi får inte skicka det till dig förrän du har gjort din slutbetalning. När skolorna har högsäsong kan det ibland komma något senare. Blueberry kan inte hållas ansvarigt för inkvarteringsönskemål som inte har blivit uppfyllda (undantaget allergier). Om du har absoluta krav på ditt boende bör du tydligt framföra till oss att det är krav och inte önskemål. Då får du också vara beredd att betala eventuell merkostnad för att få kraven uppfyllda. Läs mer om inkvarteringsönskemål bland våra vanliga frågor.

Blueberry kan inte hållas ansvarigt för hur eventuell internetanslutningen fungerar i ditt boende. Vid dylika problem kontakta den inkvarteringsansvarige på plats.

En del skolor har inget eget boende men kan hjälpa till att boka in dig på ett boende hos en extern leverantör. Dessa boenden betalas då på plats och inte genom Blueberry. Vi vidarebefordrar skolans information om detta men kan inte ta något ansvar för boendets skötsel och priser då det står utanför vår och skolans kontroll. Var medveten om att boendestandarden utomlands oftast är lägre än i Sverige så ha inte för höga förväntningar på ditt studentboende. Ta upp eventuella boendeproblem med de ansvariga på plats. Det är din egen skyldighet att följa reglerna för boendet, bland annat uppsägning och avbokning av boendet som bokats med hjälp av Blueberry till dig genom en extern boendeleverantör. Blueberry kan inte hållas ansvariga för eventuella kostnader som uppstår vid uppsägning av boende eller vid avbokning av boende efter att ett boende har bokats och bekräftats till dig.

Du är ersättningsskyldig för eventuella skador som du orsakar på ditt boende och på skolan. Detta inkluderar kostnader orsakade av borttappade nycklar (t.ex. låsbyte).

Klagomål och problem under kurstiden

Är det något som inte fungerar under din språkvistelse så ska du snarast framföra dina klagomål till skolans kurs- eller inkvarteringsrepresentant så de får en chans att hjälpa dig eller rätta till eventuella fel. Om du inte är nöjd med eventuell rättelse ska du kontakta din kontaktperson på Blueberry utan dröjsmål. Eventuella fel som tas upp efter hemkomst är oftast omöjliga att rätta till så säg till direkt på plats. Klagomål som består efter kursslut ska skriftligen sändas till Blueberry senast en månad efter kursens slut.

Lov, helgdagar och slutdatum

Språkskolorna har få lov. Vid jul stänger dock många skolor i ett par veckor. Under skolloven betalar du bara för boendet om du väljer att bo kvar där. De flesta språkskolor har också stängt under nationella helgdagar. Då utgår vanligtvis ingen kompensation för missad undervisning. En del skolor ordnar dock utflykter på dessa dagar.

Vid språkstudier på universitet samt japanska språkskolor ges undervisningen vanligtvis terminsvis med lov mellan terminerna. På dessa kurser förbehåller sig skolan rätten att (i ovanliga fall) ändra slutdatum för kurser som är 30 veckor eller längre samt kurser som går över ett årsskifte. Om det sker så rör det sig om små ändringar men undvik att boka din hemresa för tajt inpå kursslutet på sådana skolor. Kontakta oss om du är osäker.

Tilläggsvillkor för företagskunder

Åker du som företagskund erbjuder vi lite annorlunda bokningsvillkor. Företagskunder betalar ingen anmälningsavgift i samband med bokning. Om du önskar vårt avbeställningsskydd på 500 kr ska detta uppges i samband med bokning. Vi fakturerar avbeställningsskyddet tillsammans med din slutfaktura. Totalbeloppet ska vara oss tillhanda senast 20 dagar efter att vi har bekräftat din bokning. Vänligen meddela oss huruvida företaget är momspliktigt eller ej. Vid behov kan vissa undantag göras gällande betalningsfrist. Vänligen kontakta oss snarast möjligt angående detta så kan vi diskutera möjligheterna.

Vi rekommenderar att du tar ett avbeställningsskydd á 500 kr för din kurs. Avbeställningsskyddet gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall inom familjen (maka/make, sambo, föräldrar, barn, syskon) mot uppvisande av läkarintyg. Om du behöver avboka av dessa skäl så återbetalas alla kurs- och inkvarteringsavgifter som betalats till Blueberry med undantag för en expeditionsavgift på 400 kr och kostnaden för avbeställningsskyddet. I de fall slutbetalning inte har gjorts och avbeställningsskyddet aktiveras kommer Blueberry skicka en uppdaterad faktura för avbeställningsskydd samt administrativ avgift.

Avbeställning ska göras skriftligen till vårt kontor senast sista helgfria vardag innan du flyttar in i boendet bokat genom Blueberry eller innan kursstart (det som kommer först). Avbeställningen ska styrkas med läkarintyg baserat på ett personligt läkarbesök som utförts innan inflyttning/kursstart. Avbeställningsskyddet täcker inte sjukdomar och andra hälsoproblem som du hade redan vid bokningstillfället. Visumkostnader omfattas inte av vårt avbeställningsskydd. Har du bokat flera kurser måste du boka ett separat avbeställningsskydd för varje kurs. Avbeställningsskydd som inte aktiverats enligt ovan går alltid förlorat vid avbokning.

I övrigt gäller våra ordinarie bokningsvillkor.

Tilläggsvillkor för arbetsprogram

Om du deltar i ett av våra arbetsprogram som inleds med en obligatorisk språkkurs (t.ex. programmet i Lindau) så kommer språkskolan att ordna intervjuer med riktiga arbetsgivare åt dig. Det är sedan upp till arbetsgivaren om de vill anställa dig eller inte, så det viktigt att ge ett gott intryck på intervjuerna. Språkskolorna kan inte garantera att du får ett jobb men efter ett några intervjuer brukar dock de allra flesta ha hittat en anställning. Har du svårt att få jobb gäller det att vara flexibel och inte vara för kräsen med vilken typ av jobb du vill ha. När du väl har fått ett jobb så har skolorna ingen skyldighet att ordna fler jobb eller intervjuer åt dig.

På programmen som inte startar med en obligatorisk språkkurs så får du hjälp med förberedelserna för att jobba i landet men det är ditt eget ansvar att hitta ett jobb. På dessa program finns ingen jobbgaranti här gäller det att du själv tar initiativ och söker jobb. För att lyckas måste du vara duktig på språket och gärna ha lite relevant arbetslivserfarenhet.

Vanliga frågor

När du bokar en språkkurs genom oss är det också ditt ansvar att ta del av innehållet i våra vanliga frågor för vuxenspråkresor (17+ år) eller juniorspråkresor (7-17 år).

Säkerhet i olika länder
För frågor om säkerhetsläget i olika länder så hänvisar vi till UDs reseinformation som vi länkar till från våra landssidor. UD har betydligt större möjlighet att bedömma säkerheten i olika länder än vad vi eller media har.

Ansvar

Blueberry Språkresor förbehåller sig rätten att vidta ändringar av uppgifter på vår hemsida eller i broschyr, katalog, prislista, eller offert. Vi reserverar oss för händelser utanför vår kontroll som kan medföra prisförändringar fram till kursstart (eller terminsstart om du har uppdelad betalning) t.ex. valutakursförändringar, nya eller ändrade skatter eller avgifter från myndigheter, skolor etc. Vi reserverar oss också för tryckfel och uppenbara prisfel samt ändringar som skolorna kan göra lokalt av kurser, fritidsprogram mm. Avisering om eventuell prisökning till resenären ska göras senast 20 dagar före kursstart. Vi fritar oss också från ansvar för skada som drabbar resenären pga katastrof, strejk eller annan force majeur.

Det är ditt eget ansvar att finansiera din kurs. När du studerar med CSN så måste du upprätthålla en viss närvaro och studieresultat för att bibehålla dina studiemedel. Blueberry kan inte på något sätt hållas ansvarigt för utebliven finansiering, t.ex. att du inte får studiemedel. Blueberry kan heller aldrig garantera vilka belopp du får ut från CSN. CSN kan ändra sina regler samt ompröva skolor utan att informera oss. Påbörja din ansökan i god tid om du är osäker på din finansiering och för en dialog med oss om det drar ut på tiden. Sena avbokningar på grund av utebliven finansiering följer våra vanliga avbokningsvillkor ovan.

Många språkskolor förbehåller sig rätten att minska antalet lektioner om få deltagare befinner sig på samma språkliga nivå. I ovanliga fall kan detta leda till att du får lite färre lektioner än planerat med en egen lärare eller i en väldigt liten grupp så att ni kan göra snabba framsteg. När skolorna har högsäsong förbehåller de sig också rätten att bedriva undervisning i andra lokaler utöver ordinarie skolbyggnad, detta är dock ovanligt.

Studentens ansvar

Studenten får löpande information om sin språkresa efter att vi mottagit anmälan. Det är studentens egen skyldighet att själv kontrollera att bekräftelse på bokad språkresa och informationen däri överensstämmer med det som studenten har bokat. Om något är felaktigt eller oklart bör studenten omgående skriftligen ta kontakt med Blueberry för att Blueberry ska kunna rätta till eventuella felaktigheter. Vidare ansvarar studenten själv för att ha giltigt pass eller annan godkänd resehandling. Tänk på att vissa länder kräver att passet är giltigt minst 6 månader efter hemkomst.

Priser

Alla priser för språkkurser på vår hemsida eller i våra trycksaker är i svenska kronor om inte annan valuta anges.

Sekretesspolicy

Blueberry har som mål att skydda din personliga integritet. Vi förbinder oss att inte sälja eller på annat sätt sprida de personuppgifter som du delger oss. Det enda undantaget är om du utnyttjar någon av våra tjänster där vi måste förmedla vissa uppgifter till leverantören, t.ex. om du ansöker till en utbildning utomlands så måste vi förmedla vissa personuppgifter till den utländska skolan för att de ska kunna behandla din ansökan. Ta gärna del av vår integritetspolicy som du hittar här.

Bokningsvillkor från 2020-03-18

- Läs mer här »