Tips till försäkringsinnehavare

Här hittar du tips och viktig information för dig som innehar någon av Blueberrys försäkringar.

Om du har något försäkringsärende att anmäla kontaktar du Goudas Alarmcentral +45 33 15 60 60, alarm@gouda.dk. Dit vänder du dig även vid lindrigare händelser som t.ex. planerade läkarbesök. De kan då ofta tipsa dig om var du bör vända dig eller till och med beställa tid åt dig hos en kvalificerad läkare. Om du har blivit bestulen ska du dock göra din anmälan till Goudas vanliga kontor som du når på 08-6152800.

Tips till försäkringsinnehavare

- Läs mer här »