Integritetspolicy Blueberry Språkresor

Blueberry ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e-post eller direkt på någon av våra föredrag, seminarier, mässor, öppet hus eller dylikt.

I denna integritetspolicy kallas Blueberry Språkresor, orgnr: 559069-7495 för Blueberry och är personuppgiftsansvarig medan du kallas för kunden.

Du når oss på följande sätt:

Post: Blueberry Språkresor, Grev Turegatan 35, 114 38 Stockholm
Telefon: 08-40888498
E-post: hej@blueberrysprakresor.se
Hemsida: www.blueberrysprakresor.se

Behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy (personuppgiftspolicy) gäller för de som besöker vår hemsida, prenumererar på våra nyhetsbrev och som väljer att använda våra tjänster för att studera på de utländska språkskolor som vi representerar.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Blueberry ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

I och med att du väljer att ansöka till en av de språkskolor eller universitet som vi representerar så ger du ditt samtycke till att vi för över de personuppgifter vi samlar in av dig till det/den språkskola/universitet som du söker till. Då vi samarbetar med språkskolor och universitet världen över, kan dina personuppgifter komma att överföras till land utanför EU. Dina uppgifter kan även överföras till Gouda som förmedlar våra studenters försäkringar i de fall som student efterfrågar någon av Goudas försäkringar. Vidare kommer tredje part ta del av nödvändiga uppgifter för de studenter som önskar få flygoffert eller i de fall vi hjälper till att boka boende till dig med en extern boendeförmedlare. För de studenter som ansöker om studiemedel från CSN kan nödvändiga personuppgifter komma att kommuniceras till CSN.

Som personuppgiftsansvarig har Blueberry ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar endast de känsliga uppgifter som vi behöver för att kunna genomföra bokningen för din efterfrågade kurs. Exempel på känsliga uppgifter som kan komma att behandlas är allergier, medicinska tillstånd och kostvanor.

Internt hanterar vi dina personuppgifter i vår kunddatabas. Detta system är till för att kunna leverera de tjänster du efterfrågar från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster.

Potentiell Kund/Intressent

Vi på Blueberry Språkresor samlar in personuppgifter genom formulär på vår hemsida samt vid skolbesök, mässor och kontaktkort i den mån du har givit samtycke till detta. Detta görs för att ge dig information och service om vad vi erbjuder. Exempel på personuppgifter som kan komma att samlas in är: namn, förnamn, postadress, postnummer, e-postadress, födelsedatum och telefonnummer.

De insamlade personuppgifterna sparas i maximalt 5 år från när du sist gav oss samtycke. Du kan närsomhelst radera dig och dina personuppgifter som vi har lagrade. Detta gör du genom att klicka på länkarna i de e-brev vi skickar till dig. Du kan också be oss göra det genom att skicka e-post till hej@blueberrysprakresor.se

Kund

Som kund ingår du avtal med Blueberry Språkresor i samband med ansökan till en skola och för att leverera den överenskomna servicen samlar vi in dina personuppgifter. Exempel på personuppgifter som kan komma att samlas in är: namn, förnamn, postadress, postnummer, e-postadress, nationalitet, telefonnummer, kön och födelsedatum. Vidare kan vi att komma att samla in uppgifter såsom studiebakgrund, betygskopior, personnummer, passkopia. Även information om allergier, medicinska tillstånd och kostvanor kan komma att samlas in.

De insamlade personuppgifterna sparas så länge behov föreligger för att leverera våra tjänster till dig, våra partners och berörda myndigheter.

Säkerhet

Blueberry skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till Blueberrys kunddatabas som hanterar personuppgifter. Anställda på Blueberry ska följa Blueberrys interna informationssäkerhetspolicy.

Hur används cookies

Du hittar vår cookie-policy här.

Direktmarknadsföring

Blueberry använder nyhetsbrev och/eller mailutskick för att ge dig som vill studera utomlands information om språkskolor, erbjudanden hos våra samarbetspartners, ändringar i omvärlden som kan vara relevanta för dig som ändringar hos CSN, visumregler mm. Vi informerar också om reseberättelser från tidigare studenter som vill dela med sig av sina upplevelser. Blueberry låter de studenter som vill ta över vårt konto på Instagram i syfte att dela med sig av sin upplevelse. Lösenordet för kontot byts regelbundet och det finns riktlinjer för vad som får publiceras samt hur studenten bör hantera kontot.

Blueberry bjuder också in till informationsträffar där ibland även representanter från utländska språkskolor och universitet deltar. Nyhetsbrev och mailutskick sänds bara ut till de personer som samtyckt till att erhålla information från Blueberry.

Överföring av information

Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Dina rättigheter

Ändringar av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att vid behov göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer detta att kommuniceras via vår hemsida.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2018-05-25.

Integritetspolicy Blueberry Språkresor

- Läs mer här »