Europarådets språkfärdighetsskala

The Common Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEF) är något som tagits fram och fastställts av Europarådet (the Council of Europe). Det är en sexgradig skala (A1 - C2) som ämnar hjälpa till att fastställa en persons förmåga att förstå, tala och skriva på ett främmande språk. De sex nivåerna ska ses som referenser och har som mål att bli en standardmetod för bedömning av språkkunskaper och språkundervisning i Europa. Många språkskolor, universitet och examinationsråd använder sig numera av CEF-skalan, även om nivåerna också får ha kvar namn som är lättare att komma ihåg, som "nybörjare", "medel" och "avancerad".

Nivåer och beskrivning (på engelska, från the Council of Europe):

Hur lång tid det tar att avancera från A1 till C2 beror naturligtvis på en mängd olika faktorer. Våra språkskolor har ofta riktlinjer för det antal undervisningstimmar som krävs för en viss nivå, men det är just riktlinjer, som inte tar hänsyn till sådant som t.ex. fallenhet för språk, hur mycket man talar språket på fritiden, studier utöver lektionstiden etc.

Europarådets språkfärdighetsskala

EARLY BIRD-rabatt för 2021 - Läs mer här »