Cambridge-examen

Cambridge-examen är en av världens största och mest erkända språkexamina. Den mäter engelskanivån hos personer med engelska som andraspråk och testar alla olika språkfärdigheter. Den tas av närmare 1,5 miljoner människor årligen i över 130 olika länder. Examen har organiserats av the University of Cambridge sedan 1913. Idag finns det ett tiotal olika varianter av examen. Här kommer vi att beröra de tre vanligaste (se nivåer nedan).

Vad är examen bra för?

Cambridge-examen är en internationellt gångbar merit för att bevisa att du är bra på engelska. Examen är välkänd bland arbetsgivare världen över inte minst i Sverige. Cambridge-examen ger dig också språklig behörighet till ett stort antal högskolor och universitet, framförallt i Storbritannien.

Examensnivåer

För studenter som avslutat svenskt gymnasium är det någon av de tre nedanstående testnivåerna som du ska ta. Om du läser en förberedande språkkurs så kommer språkskolan att testa dig vid kursstart för att se vilken testnivå som passar dig bäst.

Examensinnehåll

Alla nivåer består av fem delprov, där provtiden blir något längre på de högre nivåerna:

Betygsystem

I varje delprov kan du få max 40 poäng, vilket ger en totalsumma på max 200 poäng. Slutresultatet omvandlas sedan till ett bokstavsbetyg där A (bäst), B och C är de godkända betygen. D och E är underkänt då får du inget diplom. Den exakta poängsumman som krävs för de olika betygen varierar mellan olika test och testtillfällen. Förutom detta betyg får du även ett utlåtande på respektive delprov där din insats graderas på skalan Exceptional-Good-Borderline-Weak.

Registrering och kostnad

Cambridge-examen kan avläggas av alla som inte har engelska som modersmål. Du registrerar dig genom ett ackrediterat testcenter. Sådana finns i de flesta länder. Registreringen måste ske under en viss period före varje testdatum. Kostnaden för att skriva examen varierar en hel del mellan olika testcenter och examina. Se länk nedan för mer information.

Många av våra engelska språkskolor är testcenter för Cambridge-examen, och i annat fall kan de hjälpa dig med registreringen till något närliggande testcenter.

Examensdatum

Cambridge-examen ges på samma datum världen över. De största testdatumen är mars, juni, juli och december.

Förkunskaper och förberedelsekurser

Ungefär 80% av de som skriver en Cambridge-examen tar någon form av förberedande kurs innan examen. Förberedelsekursen ökar studenternas chans att klara och få bra betyg på examen. Du får chansen att putsa upp din engelska och öva på gamla test för att bekanta dig med de olika testmomenten. Språkskolorna kommer att testa dina förkunskaper i engelska för att avgöra vilken testnivå du är bäst lämpad för.

I stort sett alla våra engelska språkskolor runt om i världen erbjuder förberedelsekurser för Cambridge-examen. Kurserna består oftast av tolv veckors undervisning samt en examensvecka. Förutom språkkursen så hjälper språkskolorna dig också med boende och registrering till examen. En del skolor fungerar som testcenter så du kan göra examen direkt på skolan.

Läs mer

Cambridge-examen administreras av the University of Cambridge. På deras hemsida hittar du mycket material om du vill läsa mer om examen.

Alternativa examina i samma språk

TOEFL och IELTS
Andra stora engelskspråkiga examina är TOEFL och IELTS som testar om du har tillräckliga språkkunskaper för att klara av akademiska studier på engelska. Detta är de två vanligaste testen för att bli antagen på högskolor och universitet, framförallt utanför Storbritannien. Resultaten från dessa test är dock bara giltiga i två år medan en Cambridge-examen är giltig hela livet.

Vi försöker hålla dessa sidor uppdaterade men vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och inaktuella uppgifter som kan ha smugit sig in i examensguiden.

Cambridge-examen

- Läs mer här »