IELTS-examen

IELTS står för International English Language Testing system och är, tillsammans med TOEFL, det främsta testet som används som antagningskrav på universitet i engelsktalande länder. Det administreras av University of Cambridge ESOL Examinations, British Council och IDP:IELTS Australia. Man testas på sina kunskaper i engelska på fyra delområden: tala, skriva, läsa och lyssna. Det finns över 400 ackrediterade testcenter i 120 länder och resultatet gäller i två år.

Vad är examen bra för?

Om du ska studera eller arbeta i ett engelsktalande land kan det vara bra att visa upp en IELTS-examen. IELTS är accepterat av de flesta universitet i Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland och Kanada. Det är också erkänt av många myndigheter och arbetsgivare i dessa länder. Eftersom resultatet endast är giltigt i två år är det något man oftast gör inför specifika studier eller jobb.

Examensnivåer

IELTS finns endast i en nivå, som består av fyra olika delar (se dock nedan under examensinnehåll för skillnaden mellan akademiska och generella skriv- och läsmoduler). Man gör alla delar av examen och får sedan ett testresultat för hela testet.

Vilken poäng som krävs för att bli antagen på ett universitet varierar, men det brukar ligga på runt 6.5.

Examensinnehåll

Speaking och Listening är samma för alla som gör testet, medan Reading och Writing finns i två varianter: Academic och General. Du väljer själv om du vill göra IELTS med akademisk eller generell inriktning. Om du behöver en IELTS för att söka in på universitet eller högskola, eller för att söka kvalificerat arbete är det den akademiska du ska satsa på. Den generella testar inte lika brett som den akademiska och är främst till för de som ska läsa på gymnasienivå eller vill emigrera till ett engelsktalande land.

Hela testet tar 2 timmar och 45 minuter.

Betygsystem

Resultatet kommer i form av en s.k. TRF - Test Report Form. Den skickas ut 13 dagar efter avslutat test. För varje modul får man ett betyg 1-9, där 9 är högst. Medelresultatet på de olika modulerna räknas sedan samman och ger ett totalresultat (också mellan 1 och 9). Kort sammanfattat innebär de olika betygsstegen följande:

Registrering och kostnad

Vem som helst som inte har engelska som modersmål kan göra ett IELTS-test. Du gör testet på ett ackrediterat testcenter, som finns över hela världen. Man registrerar sig på ett testcenter genom att skicka in ett anmälningsformulär och två foton. Vid anmälan ska även anmälningsavgiften betalas, och den ligger på cirka 1800 kronor, men kan variera mellan testcentren.

Examensdatum

IELTS ges 1-4 gånger per månad, beroende på efterfrågan. Du hittar testcenter och testdatum på IELTs officiella hemsida: www.ielts.org.

Förkunskaper och förberedelsekurser

Det är en klar fördel att gå en förberedande IELTS-kurs innan du gör testet, främst för att vänja sig vid formatet den ges i, så att man inte stupar på att man inte förstår vad man förväntas göra. Förberedelsekurser ges på många av våra engelska språkskolor. Datumen för kurserna är dock ofta inte fasta, utan beror på efterfrågan. Hör gärna med oss om du vill gå en IELTS-förberedande kurs på en viss ort.

Läs mer

Den officiella hemsidan för IELTS hittar du på www.ielts.org.

Alternativa examina i samma språk

TOEFL och Cambridge-examen
Cambridge och TOEFL är två andra examina för att testa engelska som andraspråk. TOEFL fungerar på ungefär samma sätt och har liknande användningsområden som IELTS (d.v.s. akademisk engelska), medan Cambridge-examen är en mer generell examen.

Vi försöker hålla dessa sidor uppdaterade men vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och inaktuella uppgifter som kan ha smugit sig in i examensguiden.

IELTS-examen

EARLY BIRD-rabatt för 2021 - Läs mer här »