TOEFL-examen

TOEFL står för Test of English as a Foreign Language och är, precis som Cambridge och IELTS, en examen som testar kunskaperna i engelska hos en person som inte har engelska som modersmål. Det är ett test som är utvecklat i USA och därför testar den främst amerikansk engelska, till skillnad från t.ex. Cambridge-examen som är baserad på brittisk engelska. Man kan skriva examen på testcenter i hela världen, även om den är mest utbredd i USA. De flesta som skriver en TOEFL-examen gör det för att komma in på nordamerikanska universitet och college, då över 2400 universitet i Nordamerika har TOEFL-examen som antagningskrav för personer som inte har engelska som modersmål.

Vad är examen bra för?

Om du vill läsa på universitet eller college i Nordamerika och inte har engelska som modersmål så är det nästan alltid nödvändigt att visa upp en TOEFL-examen (ofta är IELTS och Cambridge-examen också accepterade). Vilket "test score" de olika universiteten kräver kan variera; se under nivåer nedan. Ett TOEFL-resultat gäller i två år, så det är bäst att skriva examen ganska nära inpå tilltänkta studier. Det finns även universitet och högskolor i andra delar av den engelskspråkiga världen som har TOEFL som antagningskrav. Om man vill läsa på ett universitet i ett engelsktspråkigt land är det bra att kolla exakt vilken test score de kräver.

Examensnivåer

TOEFL finns inte i olika nivåer, utan du gör alla delar av examen och får sedan ett testresultat ("test score") för hela testet. Ju högre test score, desto bättre resultat. TOEFL finns dock i tre olika former för tillfället: papper (PBT), dator (CBT) och Internet (IBT). Vilken form du skriver beror på var i världen du tar testet. Det internetbaserade TOEFL-testet är nytt och började introduceras i USA i slutet av 2005. Det finns än så länge endast i USA och några andra länder. På sikt kommer det att vara den enda testformen, och PBT och CBT kommer successivt att fasas ut. Teststrukturen ser lite olika ut för de tre formerna; se under examensinnehåll för en beskrivning.

Vilken test score som krävs för att bli antagen på ett universitet varierar, men det brukar ligga på 550-600 för PBT, 213-260 för CBT och +80 för IBT.

Examensinnehåll

De flesta frågorna är flervalsfrågor (multiple choice).

Betygsystem

För alla former gäller att betygen för de olika delarna räknas ihop och ger en totalpoäng. PBT och CBT har skriftliga delar som bedöms på ett annat sätt än de övriga delarna, men det resultatet bakas också in i totalpoängen.

Registrering och kostnad

Vem som helst som inte har engelska som modersmål kan göra ett TOEFL-test. Du gör testet på ett ackrediterat testcenter. Sådana finns i de flesta länder. Registrera dig måste du göra på egen hand. Lättast är att göra det on-line, på www.ets.org/toefl. Du får då skapa en personlig profil och kan söka på vilka testdatum och testcenter som finns tillgängliga. Du kan också registrera dig per telefon eller post. När du registrerar dig betalar du också testavgiften på runt 140 dollar (cirka 995 kronor).

Examensdatum

Det finns flera testdatum varje månad, men det är inte alla testcenter som har ett test varje datum. Våra engelska språkskolor kan oftast ge dig besked om vilka datum som finns den närmaste perioden. Det är också enkelt att gå in på ETS hemsida och se vilka lediga datum som finns, och var.

Förkunskaper och förberedelsekurser

Det är en klar fördel att gå en förberedande TOEFL-kurs innan du gör testet, främst för att vänja sig vid formatet den ges i, så att man inte stupar på att man inte förstår vad man förväntas göra. Förberedelsekurser ges på de flesta av våra språkskolor i Nordamerika, och på en del i Storbritannien. Datumen för kurserna är dock ofta inte fasta, utan beror på efterfrågan. Hör gärna med oss om du vill gå en TOEFL-förberedande kurs på en viss ort.

Läs mer

TOEFL administreras av den oberoende organisationen ETS - Educational Testing service. Här hittar du det mesta om TOEFL-examen.

Alternativa examina i samma språk

IELTS och Cambridge-examen
Cambridge-examen och IELTS är två andra examina för att testa engelska som andraspråk. IELTS fungerar på ungefär samma sätt och har liknande användningsområden som TOEFL (d.v.s. akademisk engelska), medan Cambridge-examen är en mer generell examen.

Vi försöker hålla dessa sidor uppdaterade men vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och inaktuella uppgifter som kan ha smugit sig in i examensguiden.

TOEFL-examen

EARLY BIRD-rabatt för 2021 - Läs mer här »