CILS-examen

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) är en examen i italienska som andraspråk. Den administreras av Università per Stranieri di Siena och är erkänd av det italienska utrikesdepartmentet, och är det som de flesta italienska universitet har som antagningskrav.

Vad är examen bra för?

Om du vill läsa på universitet i Italien är ett av antagningskraven ofta nivå två eller högre av CILS. Det är också ett bra och erkänt bevis på dina kunskaper i italienska om du ska söka jobb i Italien.

Examensnivåer

Det finns fyra (4) nivåer av CILS) och varje nivå representerar en viss kunskapsnivå i italienska (se nedan); ju högre nivå, desto mer avancerade språkkunskaper. Man behöver inte ha tagit en examen på en lägre nivå för att få skriva en högre nivå. Språkskolan du läser på hjälper till att ge råd om vilken nivå som passar bäst för dig.

Nivåer:

Vilken nivå behöver jag satsa på?
Om man vill läsa på ett italienskt universitet är minimikravet ofta nivå två. Om du har klarat nivå tre eller fyra kan man få extra poäng när du söker in till olika kurser eller utbildningar. Om man vill läsa avancerade kurser i italienska, italiensk litteratur eller didaktik krävs ofta nivå tre eller högre. Nivå fyra krävs om man vill söka in till kurser som ger behörighet att undervisa i italienska som andraspråk.

Examensinnehåll

Varje nivå testar fem olika delområden: läsförståelse, hörförståelse, muntlig framställning, skriftlig framställning samt analys av språkstrukturer.

Betygsystem

Varje delområde är värt 20 poäng, och man måste ha minst 11 poäng på varje område för att få godkänt. Maxpoäng är 100 och minimipoängen för att få godkänt på examen är 55. Om man får godkänt på vissa delområden, men inte alla, kan man skriva om endast de delar som man inte klarade. Examensresultatet är giltigt ett år från det att examen skrevs.

Registrering och kostnad

Man kan skriva examen i Italien eller på ackrediterade testcenter i utlandet. I Italien skrivs examen på Università per Stranieri di Siena eller på vissa ackrediterade testcenter i Italien, bl.a. i Florens, Rom och Milano. Man registrerar sig genom att skicka anmälan inklusive registreringsavgiften direkt till universitetet i Siena. Registreringskostnaden ökar för varje nivå, och ligger på 90 - 160 euro. Man måste registrera sig senast 40 dagar före examensdatum.

Examensdatum

CILS ges två gånger om året, i början av juni och december.

Förkunskaper och förberedelsekurser

Det är en klar fördel att gå en förberedande CILS-kurs innan du gör testet, främst för att vänja sig vid formatet den ges i, så att man inte stupar på att man inte förstår vad man förväntas göra. Förberedelsekurser ges på de flesta av våra italienska språkskolor. Det är inte alltid vi har lagt upp just CILS-kursen på vår hemsida, så hör gärna med oss om du vill gå en CILS-förberedande kurs på en viss ort.

Läs mer

På hemsidan för Università per Stranieri di Siena, http://www.unistrasi.it, hittar du all nödvändig information om CILS-examen (det mesta på italienska).

Alternativa examina i samma språk

CELI
CELI-examen är en annan examen som testar kunskaper i italienska som andraspråk. CILS och CELI är de två stora examina som används av de italienska universiteten. Sedan finns det också ett antal andra examina, som inte är lika utbredda.

Vi försöker hålla dessa sidor uppdaterade men vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och inaktuella uppgifter som kan ha smugit sig in i examensguiden.

CILS-examen

EARLY BIRD-rabatt för 2021 - Läs mer här »