CELI-examen

CELI (Certificado di conoscenza della Lingua Italiana) är en examen i italienska som andraspråk. Den administreras av Università per Stranieri di Perugia och är ett av alternativen om man vill läsa på ett italienskt universitet eller ha bevis på sina kunskaper i italienska om man t.ex. ska söka jobb i Italien.

Vad är examen bra för?

Om du vill läsa på universitet i Italien är ett av antagningskraven ofta nivå fyra eller högre av CELI. Det är också ett bra och erkänt bevis på dina kunskaper i italienska om du ska söka jobb i Italien.

Examensnivåer

Det finns fem (5) nivåer av CELI) och varje nivå representerar en viss kunskapsnivå i italienska (se nedan); ju högre nivå, desto mer avancerade språkkunskaper. Man behöver inte ha tagit en examen på en lägre nivå för att få skriva en högre nivå. Språkskolan du läser på hjälper till att ge råd om vilken nivå som passar bäst för dig.

Nivåer:

Vilken nivå behöver jag satsa på?
Om man vill läsa på ett italienskt universitet är minimikravet ofta nivå fyra. Om du vill söka jobb i Italien eller ha ett allmänt bevis på dina kunskaper i italienska så kan det räcka med någon av de lägre nivåerna.

Examensinnehåll

Varje nivå testar fyra olika delområden: läsförståelse, hörförståelse, muntlig framställning och skriftlig framställning.

Betygsystem

På nivå ett får man antingen ett godkänt eller icke godkänt resultat. På de högre nivåerna får man ett betyg A-F, där A är högst. A-C är lika med godkänt, och D-F är lika med icke godkänt.

Registrering och kostnad

Man kan skriva examen i Italien eller på ackrediterade testcenter i utlandet. I Italien skrivs examen på Università per Stranieri di Perugia eller på vissa ackrediterade testcenter i Italien. Man registrerar sig genom att skicka anmälan inklusive registreringsavgiften direkt till universitetet i Perugia, eller till ett ackrediterat testcenter. Registreringskostnaden är cirka 90 euro. Man måste registrera sig senast cirka en till två månader före examensdatum.

Examensdatum

CELI ges två gånger om året, i juni och november.

Förkunskaper och förberedelsekurser

Det är en klar fördel att gå en förberedande CELI-kurs innan du gör testet, främst för att vänja sig vid formatet den ges i, så att man inte stupar på att man inte förstår vad man förväntas göra. Förberedelsekurser ges på de flesta av våra italienska språkskolor. Det är inte alltid vi har lagt upp just CELI-kursen på vår hemsida, så hör gärna med oss om du vill gå en CELI-förberedande kurs på en viss ort.

Läs mer

På hemsidan för Università per Stranieri di Perugia, http://www.unistrapg.it, hittar du all nödvändig information om CELI-examen (det mesta på italienska).

Alternativa examina i samma språk

CILS
CILS-examen är en annan examen som testar kunskaper i italienska som andraspråk. CELI och CILS är de två stora examina som används av de italienska universiteten. Sedan finns det också ett antal andra examina, som inte är lika utbredda.

Vi försöker hålla dessa sidor uppdaterade men vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och inaktuella uppgifter som kan ha smugit sig in i examensguiden.

CELI-examen

EARLY BIRD-rabatt för 2021 - Läs mer här »