JLPT-examen

Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) är det största och vanligaste japanskatestet för utländska studenter och andra som ska uppvisa sina kunskaper i det japanska språket.

JLPT togs fram av Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services (formerly Association of International Education, Japan) som ett test för att kunna mäta icke-japaners japanska kunskaper. Testet är det största japanskatestet för icke-japaner och hölls första gången 1984.

Vad är examen bra för?

Ett klarat JLPT-prov är ett värdefullt bevis på dina japanskakunskaper. Vill du arbeta i Japan, speciellt för en japansk arbetsgivare, eller för en arbetsgivare där det krävs japanskakunskaper, brukar JLPT vara det vanligaste sättet att uppvisa vilka kunskaper i japanska du har. Då testet är officiellt erkänt av japanska staten är det något som alla arbetsgivare, skolor och organisationer i Japan känner till väl och accepterar som bevis på att du har goda kunskaper i japanska.

Examensnivåer

JLPT kan skrivas på 5 nivåer, N5 till N1, där N5 är lägst och N1 högst.

Nivåerna N5 och N4 (grundläggande kunskaper): täcker kunskaper i den mest grundläggande japanskan som används främst i vardagligare språk. Nivån N3 (medelgod): är japanska på mellangod nivå och täcker större delen av det vardagligare japanska språket. Denna nivå är bryggan mellan enklare och mer avancerad japanska.

Nivån N2 (goda kunskaper): här ska du kunna kommunicera i alla slags vardagssituationer och behärska den mesta japanska grammatiken och ha ett väl utbyggt ordförråd. Du ska till viss del även kunna förstå och följa svårare japanska.

Nivå N1 (avancerad): på den här nivån kan du hantera alla slags situationer, även de som kräver ett avancerat ordförråd, och du ska även ha de kulturella kunskaper som varje situation kräver. Du har bra förståelse för den japanska kulturen, kan följa med i mer avancerade ämnen i exempelvis media, kan följa och förstå svårare och abstrakta resonemang på japanska. Nivån ställer även kravet förståelse av det japanska språket i formella sammanhang.

Examensinnehåll

De olika nivåernas prov består av följande delar:

Betygsystem

Maxpoäng är 180 och uppdelade på olika delprov enligt nedan:

Nivå N5 och N4
Grammatik, ordförråd och läsförståelse: 120 poäng
Hörförståelse: 60 poäng

Nivå N3-N1
Grammatik och ordförråd: 60 poäng
Läsförståelse: 60 poäng
Hörförståelse: 60 poäng

Kraven för att få godkänt är olika beroende på nivå:

För att bli godkänd måste du ha godkänt i alla moment och uppnå minsta totalpoäng. Som betyg ges godkänt eller icke-godkänt.

Registrering och kostnad

JLPT kan tas av alla som inte har japanska som modersmål. Du registrerar dig på testets hemsida. Studerar du på en japansk språkskola i Japan kan skolan hjälpa dig med registreringen. Registreringen måste ske under en viss period före varje testdatum. Kostnaden för att skriva provet i Japan 2016 är 5500 yen. Kostnaden för att skriva provet utanför Japan kan variera beroende på vilket land du skriver provet i.

Examensdatum

JLPT kan skrivas två gången årligen i Japan, i juli och i december. Provet går även att skriva i ett 60-tal andra länder än Japan antingen vid ett eller båda av de två testtillfällena. Idag, 2016, kan du inte skriva JLPT i Sverige utan närmaste testställen är Finland och Danmark. Många studenter som studerar japanska passar på att skriva provet under sin studietid i Japan.

Förkunskaper och förberedelsekurser

För att klara JLPT-examen måste du ha läst en hel del japanska. Det lär du dig snabbast på någon av våra japanska språkskolor i Japan. Många av dem har kurser och tillval som förbereder dig för JLPT.

Läs mer

Du kan läsa mer om JLPT på provets officiella hemsida.

Alternativa examina i samma språk

EJU-examen mäter inte bara en students japanskakunskaper utan även i andra ämnen såsom Naturvetenskap (fysik, kemi och biologi), kännedom om Japan och världen och matematik. En del universitet kräver en EJU-examen för vissa utbildningar.

Vi försöker hålla dessa sidor uppdaterade men vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och inaktuella uppgifter som kan ha smugit sig in i examensguiden.

JLPT-examen

EARLY BIRD-rabatt för 2021 - Läs mer här »