EJU-examen

Examination for Japanese University Admission for International Students

Om du har tänkt ansöka till ett japanskt universitet ställs det krav på förkunskaper i andra ämnen än bara japanska. För att mäta de kunskapskraven har EJU-provet tagits fram för de som tänkt söka till ett japanskt universitets undergratuate program.

Vad är examen bra för?

Om du har tänkt söka till ett universitet i Japan är det viktigt att du kontrollerar just vad det universitetet har för antagningskrav generellt och specifikt för den önskade utbildningen. Det är även mycket viktigt att du kontrollerar om ett EJU-prov är ett krav eller inte, och vilka delar av EJU som behövs skrivas och vilken poäng som du behöver uppnå. Beroende på universitet och utbildning kan ett skrivet EJU-prov ersätta hela eller delar av de normala antagningskraven. Ett EJU-resultat är giltigt i två år. Vissa universitet kan dock kräva resultat från ett specifikt provtillfälle i samband med ansökan.

Examensinnehåll

EJU mäter inte bara en students japanskakunskaper utan även i andra ämnen såsom Naturvetenskap (fysik, kemi och biologi), kännedom om Japan och världen och matematik. Vilka ämnen en student skriver provet i beror dels på vilket universitet han/hon ansöker till och vilken utbildning. Provet kan skrivas på både japanska och engelska (förutom delen som mäter japanskakunskaperna som bara skrivs på japanska).

Registrering och kostnad

EJU kan tas av alla som inte har japanska som modersmål och har tänkt ansöka till ett universitet eller högre utbildning i Japan. Du registrerar dig på testets hemsida. Studerar du på en japansk språkskola i Japan kan skolan hjälpa dig med registreringen. Registreringen måste ske under en viss period före varje testdatum. Kostnaden för att skriva provet i japan 2016 är 6130 till 12260 yen beroende på hur många ämnen du skriver. Kostnaden för att skriva provet utanför Japan kan variera beroende på vilket land du skriver provet i.

*Tänk på att för att kunna bli antagen till ett japanskt universitet behöver du vara minst 18 år och ha gått 12 år i skolan (ha gått ut gymnasiet) med fullständiga och godkända betyg.

Examensdatum

EJU kan skrivas två gånger om året, i juni och november, på ett antal platser i Japan samt även i ett antal länder i Asien.

Förkunskaper och förberedelsekurser

För att läsa på ett japanskt universitet så måste du vanligtvis behärska japanska. Det lär du dig snabbast på någon av våra japanska språkskolor i Japan. Vår språkskola Sendagaya i Tokyo är specialiserade på universitetsförberedande kurser som bl.a. förbereder dig för EJU-examen.

Läs mer

Du kan läsa mer om EJU på provets officiella hemsida.

Alternativa examina i samma språk

JLPT-examen är det japanska språktest som oftast används för att bevisa att man är bra på japanska för arbetsgivare och skolor.

Vi försöker hålla dessa sidor uppdaterade men vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och inaktuella uppgifter som kan ha smugit sig in i examensguiden.

EJU-examen

EARLY BIRD-rabatt för 2021 - Läs mer här »