DELF/DALF-examen

DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) och DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) är två examina i det franska språket som är godkända av det franska utbildningsdepartementet och även internationellt erkända. De är de mest populära och gångbara språktesten i franska för utlänningar. DELF/DALF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska.

Vad är examen bra för?

DELF och DALF är erkända i hela den franskspråkiga världen och därmed en utmärkt merit om du vill söka jobb eller studera någonstans där det krävs kunskaper i franska. Hur långt en DELF/DALF räcker beror på vilken nivå du tagit. Om du tar en DALF C1 eller C2 räcker det som bevis på dina färdigheter i franska för inträde till franska universitet. Du slipper då göra det inträdesprov i franska som annars krävs för utländska studenter. En DELF/DALF gäller hela livet och således är det en bra merit att t.ex ha med i ditt CV.

Examensnivåer

DELF/DALF består av sex olika delprov eller nivåer som överensstämmer med de sex nivåerna i Europarådets språkfärdighetsskala. De sex delproven är oberoende av varandra och du väljer således själv vilken nivå du vill testa dig på. Nivåerna är A1, A2, B1, B2, C1 och C2, där A1 är en person som har grundläggande kunskaper i språket och C2 en person som behärskar språket flytande. DELF och DALFs delprov är som följer:

Om du tar en DALF C1 eller C2 slipper du göra det språkinträdesprov som franska universitet kräver av utländska studenter.

Examensinnehåll

Varje nivå av DELF/DALF testar följande fyra delar av språket:

Här kan du läsa mer om innehållet i varje delprov (på franska).

Betygsystem

För DELF A1-B2 och DALF C1 är det fyra olika delprov som var och ett ger max 25 poäng. För DALF C2 är det två delprov à max 50 poäng. Proven tar sammanlagt mellan 1 timme och 20 minuter och 4 timmar beroende på nivå. För alla nivåer förutom DALF C2 krävs minst 5 av 25 på varje delprov och minst 50 av 100 för att klara hela examen.

Registrering och kostnad

Du kan ta DELF/DALF på officiella testcenter i eller utanför Frankrike. Det finns testcenter i de flesta stora städer i Frankrike och vanligtvis i huvudstäderna i länder utanför Frankrike. I Sverige kan du t.ex. göra provet i Stockholm eller Malmö.

Se här för listor på testcenter. De flesta av våra språkskolor kan hjälpa till med både förberedelsekurser och registreringsprocessen. Kostnaden för examen ligger mellan 100 och 200 euro beroende på nivå.

Examensdatum

DELF/DALF ges flera gånger om året. När de ges är upp till respektive testcenter, så du får ta kontakt med det testcenter som är aktuellt för att höra om datum. Om du går en förberedelsekurs på någon av våra språkskolor så är kurserna anpassade så att de avslutas med en examen.

Förkunskaper och förberedelsekurser

Då varje nivå av DELF/DALF motsvaras av en nivå i Europarådets språkfärdighetsskala, och de flesta språkskolor använder sig av den skalan, är det relativt enkelt att bestämma vilken nivå du ska satsa på. Om du går en språkkurs och börjar på nivå B1 är det t.ex. lämpligt att du efter en viss tid studier satsar på DELF B2 eller högre, beroende på hur lång kurs du går och hur mycket du lär dig.

Det kan vara en fördel att gå en speciell förberedelsekurs, så att du känner till formatet som examen ges i och får öva på tidigare examina. Många av våra franska språkskolor erbjuder förberedelsekurser för DELF/DALF Hör gärna med oss även om du inte hittar någon kurs på den skola du vill gå.

Det går självklart att ta en DELF/DALF även om du inte har gått en speciell förberedelsekurs. Alla våra kurser syftar till att förbättra dina kunskaper i alla de delar som du testas på i DELF/DALF, så för vissa kan det vara tillräckligt att gå en vanlig språkkurs. Det är dock att rekommendera att du diskuterar igenom ditt val med skolpersonalen så att du väljer den nivå som är rätt för dig.

Läs mer

CIEP. Här hittar du matnyttig information om allt från nivåerna till registrering.

Alternativa examina i samma språk

TFI

TFI (Test de Français international) är en relativt ny examen som avser att testa franska som andraspråk. Det är ett mindre extensivt test än DELF/DALF och testar endast de passiva områdena läs- och hörförståelse. Det består av 180 flervalsfrågor och tar cirka två och en halv timme. TFI används främst för att testa franska i jobbsammanhang och motsvaras av engelskans TOEIC (Test of English for International Communication). Båda testerna administreras av ETS (Educational Testing Service). En TFI gäller endast ett år från utfärdandedatum, medan en DELF/DALF-examen gäller hela livet.

TCF

TCF (Test de Connaissance du Français) är ett annat test som, liksom TFI, har en begränsad validitet (två år). Det testar dina franskakunskaper vid ett givet tillfälle och fungerar bra om du t.ex. behöver bevisa dina kunskaper för en fransk arbetsgivare. Då det inte gäller hela livet är det inte en lika varaktig merit som DELF/DALF men på många sätt bättre om du snabbt behöver ett prov på dina franskakunskaper för ett specifikt ändamål. TCF är framtaget av det franska utbildningsdepartementet och är standardiserat på samma sätt som TOEFL-testet i engelska. Läs mer här.

TEF

TEF (Test d'Evaluation du Français) liknar TCF till struktur och användningsområden. Det gäller i ett år från utfärdandedatum. Det adminstreras av CCIP (Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris) Precis som TCF så testas dina franskakunskaper vid ett givet tillfälle och fungerar bra om du t.ex. behöver bevisa dina kunskaper för en fransk arbetsgivare. Då det inte gäller hela livet är det inte en lika varaktig merit som DELF/DALF men på många sätt bättre om du snabbt behöver ett prov på dina franskakunskaper för ett specifikt ändamål.

Vilket test ska jag satsa på?

Vilken examen som passar bäst för dig beror mest på vad du vill använda den till. Den största skillnaden mellan DELF/DALF och de andra examina är att en DELF/DALF leder till ett diplom som gäller på obegränsad tid, medan TCI, TCF och TEF är tidsbegränsade. Om du snabbt behöver få ett bevis på dina franskakunskaper för att söka jobb, studera eller dylikt så är det mindre tidskrävande och billigare att ta en TCF eller TEF. Ett tips är att kolla med din tilltänkta arbetsgivare eller utbildning vad de kräver. Om du vill passa på att få ett bevis på dina kunskaper utan att du har något specifikt ändamål i åtanke så är DELF/DALF ett bättre val.

Vi försöker hålla dessa sidor uppdaterade men vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och inaktuella uppgifter som kan ha smugit sig in i examensguiden.

DELF/DALF-examen

EARLY BIRD-rabatt för 2021 - Läs mer här »