DELE-examen

DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) är en officiell examen som visar en persons kunskaper i spanska som andraspråk. Examen är erkänd av det spanska utbildningsdepartementet. Den organiseras av Instituto Cervantes (en organisation som grundades 1991 och som befrämjar och undervisar i spanska samt sprider den spanska och latinamerikanska kulturen runtom i världen ) och förbereds, rättas och utvärderas av Universidad de Salamanca. DELE brukar ofta jämföras med en Cambridge-examen i engelska.

Vad är examen bra för?

Att kunna visa upp ett DELE-diplom är värdefullt för alla slags jobb, studier och liknande som du vill fullfölja i ett spansktalande land. Då den är officiellt erkänd av spanska staten är det något som alla arbetsgivare, skolor och organisationer känner till väl och accepterar som bevis på att du har goda kunskaper i spanska.

Examensnivåer

Examensinnehåll

Alla nivåer består av fem delprov:

Betygsystem

Maxbetyg är 100. De olika delproven är indelade i tre grupper:
Grupp 1: Läsförståelse och skriftlig framställning
Grupp 2: Grammatik och vokabulär
Grupp 3: Hörförståelse och muntlig framställning
Du måste ha minst 70% i varje grupp för att få godkänt på examen.

Registrering och kostnad

För att få skriva en DELE-examen måste du vara medborgare i ett land där spanska inte är officiellt språk. Du registrerar dig genom ett ackrediterat testcenter. Registreringen måste ske under en viss period före varje testdatum. Kostnaden för att skriva examen varierar något beroende på i vilket land du skriver den. I Spanien är kostnaden, år 2009, för inicial 130 euro, intermedio 160 euro och superior 190 euro.

Många av våra spanska språkskolor är testcenter för DELE, och i annat fall kan de hjälpa dig med registreringen och upplysa dig om var du kan skriva en DELE.

Examensdatum

Testdatum är i maj och oktober varje år. De exakta datumen varierar från år till år. Ibland läggs extra testdatum till i vissa länder. Testdatum hittar du här.

Förkunskaper och förberedelsekurser

Se under respektive nivå för vilka förkunskaper som krävs. Språkskolorna hjälper gärna till att ge råd om vilken nivå som skulle passa dig. Det kan vara en fördel att gå en speciell förberedelsekurs, så att du känner till formatet som examen ges i och får öva på tidigare examina. De flesta av våra spanska språkskolor är testcenter för DELE, och du kan gå DELE-kurser på många av dem. Kolla under den skola du är intresserad av om de har någon DELE-kurs. Hör gärna med oss även om du inte hittar någon kurs på den skola du vill gå.

Det går självklart att skriva en DELE-examen även om du inte gått en speciell förberedelsekurs. Alla våra kurser syftar till att förbättra dina kunskaper i alla de delar som du testas på i DELE, så för vissa kan det vara tillräckligt att gå en vanlig språkkurs. Personalen på språkskolorna hjälper dig gärna med den administrativa delen om du vill registrera dig för en DELE.

Läs mer

Instituto Cervantes administrerar DELE. Här hittar du matnyttig information om allt från nivåerna till registrering.

Alternativa examina i samma språk

Selectividad, att läsa på spanskt universitet
Om du vill läsa på spanskt universitet (inte som utbytesstudent, utan på samma villkor som spanska studenter) måste du göra ett prov som heter Selectividad. Utlänningar får göra ett "Selectividad para extranjeros", som finns för humaniora, naturvetenskap och "blandat". Du kan läsa en förberedelsekurs för Selectividad på vår språkskola Malaca Instituto i Málaga. Din spanskanivå måste vara hög.

Vi försöker hålla dessa sidor uppdaterade men vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och inaktuella uppgifter som kan ha smugit sig in i examensguiden.

DELE-examen

EARLY BIRD-rabatt för 2021 - Läs mer här »